Nyheter

Praktisk informasjon og nyheter

Legekontoret 06.10.2021

Journaloverføring ved fastlegebytte

Din elektroniske pasientjournal overføres ikke automatisk når du bytter fastlege.

Du kan sende oss beskjed via helsenorge (kan bare gjøres så lenge du er aktiv pasient hos oss) eller bruke vårt samtykkeskjema. Må lastes ned på egen maskin eller skrives ut og leveres/sendes til legekontoret.

Skjemaet ligger som vedlegg her.