INFO OM SOMMEREN 2024


E-KONSULTASJON: Når din fastlege har ferie vil E-konsultasjon være stengt, det vil ikke være mulighet for å sende E-konsultasjon til annen lege.


RESEPTER: A og B resepter vil ikke alltid kunne skrives ut av andre leger en din fastlege, lag derfor en avtale med din fastlege før ferieavvikling.


LABORATORIET: Under ferieavviklingen på laboratoriet tas ikke: kontrollprøver eller blodprøver som ikke haster, øreskylling, årskontroller av EKG og spirometri.

Legekontoret 06.10.2021

Journaloverføring ved fastlegebytte

Din elektroniske pasientjournal overføres ikke automatisk når du bytter fastlege.

Du kan sende oss beskjed via helsenorge (kan bare gjøres så lenge du er aktiv pasient hos oss) eller bruke vårt samtykkeskjema. Må lastes ned på egen maskin eller skrives ut og leveres/sendes til legekontoret.

Skjemaet ligger som vedlegg her.