Tjenester & priser

Her finner du alle våre tjenester og priser.

E-konsultasjon besvares hovedsaklig på kveldstid. Pris dag/kveld-helg   170/266

Tillegg spesialist i allmennmedisin                                                                         54

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld/legevakt
179/301
Sykebesøk på dagtid/kveld
240/384
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk
56/41
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist v/fremmøte, bud
64
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver
64
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment
62

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen
127

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer

--- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.
75
--- Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.
113
--- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m.
161
--- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.
219
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v.
Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten
59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist
193/313
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette
Etter kostnad

Legeerklæring / Andre tjenester

Legeerklæring ved søknad om førerkort
1000
Ved sykdom til skole
250 (100 ved undersøkelse)
Ved sykdom til flyreise/ferie
400
Snøscooterdispensasjon
500
Dykker fritid
1500
Adopsjon
1700
TT-kort
400
Parkering forflyttningshemmede
400
Beredskapshjem/fosterhjem
1000
Norges motorsportforbund
1000
Helbredserklæring idrett
600
Sivilforsvaret
600
HV-øvelse
600
Førstegangstjenesten
600
Opptak Politihøyskolen
1700
Antidoping Norge
600
Norges Røde Kors
1000
Studentutveksling utland
1500
Fly/Microfly
1500
Søknad sykehjemsplass
600
Søknad om hjelpeverge/overformynderiet
600
Fremtidsfullmakt
1000
Annet attestarbeid pr. påbegynte 15 min.
450
Funksjonsvurdering arbeid
2500 (Bestilling bør komme direkte fra arbeidsgiver etter samtykke fra pasient)
Fotsenger/Ortopediske hjelpemidler
300
Logoped
300

ATTESTER SOM IKKE ER AVHENTET INNEN 6 UKER FAKTURERES OG ETTERSENDES

E-konsultasjon

E-konsultasjon besvares hovedsaklig på kveldstid. Pris dag/kveld-helg
170/266
Tillegg, spesialist i allmennmedisin
54

AVBESTILLING/IKKE MØTT TIL TIME

Legetime må avbestilles senest 24 timer før avtalt time. Ikke møtt til time eller sen avbestilling faktureres. Avbestilling og flytting av legetime kan gjøres via helsenorge.no