Tjenester & priser

Her finner du alle våre tjenester og priser.

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld/legevakt
160/280
Tillegg ved konsultasjonsvarighet utover 20 min, repeteres per påbegynte 15 min
10
Sykebesøk på dagtid/kveld
223/357
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk
52/38
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud
59
Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist
59
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver
59
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment
57

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen
116

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer

--- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.
67
--- Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.
102
--- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m.
145
--- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.
198
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v.
Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten
59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist
175/283
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette
Etter kostnad

Legeerklæring / Andre tjenester

Legeerklæring ved søknad om førerkort
1000
Ved sykdom til skole
250 (100 ved undersøkelse)
Ved sykdom til flyreise/ferie
400
Snøscooterdispensasjon
500
Dykker fritid
1500
Adopsjon
1700
TT-kort
400
Parkering forflyttningshemmede
400
Beredskapshjem/fosterhjem
1000
Norges motorsportforbund
1000
Helbredserklæring idrett
600
Sivilforsvaret
600
HV-øvelse
600
Førstegangstjenesten
600
Opptak Politihøyskolen
1700
Antidoping Norge
600
Norges Røde Kors
1000
Studentutveksling utland
1500
Fly/Microfly
1500
Søknad sykehjemsplass
600
Søknad om hjelpeverge/overformynderiet
600
Fremtidsfullmakt
1000
Annet attestarbeid pr. påbegynte 15 min.
450
Attest tilrettelagt arbeid ifm korona
400
Funksjonsvurdering arbeid
1400 (arbeidsgiver oppfordres til å betale dette)
Fotsenger/Ortopediske hjelpemidler
300
Logoped
300

ATTESTER SOM IKKE ER AVHENTET INNEN 6 UKER ETTERSENDES, GIROGEBYR TILKOMMER

E-konsultasjon

E-konsultasjon besvares hovedsaklig på kveldstid. Pris dag/kveld-helg
160/280
Tillegg, spesialist i allmennmedisin
52